Tag css

Výchozí CSS styl pro HTML 4

Výchozí CSS styl pro HTML 4 podle specifikace W3C . Abych to příště zase nehledal.

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress