ČeMBA a ochrana přírody v roce 2009

Na webu Čemby si můžete přečíst shrnutí činnosti Čemby v oblasti ochrany přírody.  Čemba například jednala (a jedná) o režimech pro cyklisty v NP České Švýcarsko a v připravovaném NP Křivoklátsko.

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress