ČeMBA v otázkách a odpovědích

Na webu ČeMBy jsme spustili sekci “Otázky na ČeMBu“. Momentálně je tam 60 otázek a odpovědí týkajících se ČeMBy, jejího financování, cílů atd.

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress