Řešení naléhavé situace

Nejdřív je třeba zkontrolovat místo vykonání potřeby.

p1010090

Pak následuje provedení.
p1010091

A odchod.
p1010092

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress