Frýdecká radnice vrací úder cyklistům

ČeMBA - Česká mountainbiková asociaceTisková zpráva České mountainbikové asociace (ČeMBA): Velká vlna nevole se především mezi cyklisty strhla poté, co v únoru nahradila oblíbenou rekreační stezku v Palkovických hůrkách široká lesní cesta. Zdálo se, že výzva, pod kterou se během krátké doby podepsalo pres 2200 nespokojených lidí, slavila úspěch. Frýdecký magistrát totiž přislíbil rozbitou cestu upravit tak, aby opět umožňovala příjemný odpočinek v přírodě. Radnice se však nyní nečekaně otočila proti lidem a tvrdí, že cyklisté po lesních stezkách jezdí nelegálně.

Zdá se že cyklisté z širokého okolí Frýdku-Místku tvrdě narazili. I když dobrovolníci České Mountainbikové Asociace nezištně pečovali o zaniklý lesní chodník a i po jeho přeměně na neupravenou lesní cestu nabízeli svou pomoc, frýdecká radnice jim uštědřila pořádnou ránu. Ve své oficiální odpovědi totiž primátorka Frýdku-Místku uvádí, že je jízda na kole po většině cest a stezek v lese nelegální, protože “jízda cyklistů […] je povolena pouze po místních komunikacích a vyznačených cyklostezkách”. Její výklad se velmi podobá restrikcím, které během letních prázdnin v roce 2007 zavedla na Slovensku Ficova vláda. Jak ukázaly tehdejší reakce v českých médiích, pro takové opatření v Česku nepanuje obecná podpora.

Její výklad lesního zákona však odporuje standardnímu chápání všude v České republice, podle kterého cyklisté jezdit po lesních cestách, stezkách a vyznačených trasách mohou. A místní cyklisté jen nechápavě kroutí hlavou. Zatímco všude po republice se cyklistice, jako nejoblíbenějšímu sportu u nás, vychází vstříc, ve Frýdku-Místku je vše naopak.

Magistrát však na svém restriktivním stanovisku vůči cyklistice trvá a obhajuje jej tím, že neexistuje žádná právně závazná definice lesní cesty. Česká Mountainbiková Asociace však upozorňuje na řadu chyb v interpretaci a protože chce jako zástupce cyklistů přispět k vyřešení situace, požádala Ministerstvo zemědělství o výklad paragrafů lesního zákona vztahujících se na rekreaci cyklistů.

Cyklisté nabízí pomoc, frýdecký magistrát reaguje restrikcí. I přesto však cyklisté doufají, že ve spolupráci s městem budou moci v budoucnu o stezky opět pečovat a vytvářet tak příjemnější zázemí pro rekreaci cyklistů a pěších turistů z širokého okolí.

Více informací naleznete na http://mrtvastezka.cemba.cz

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress