Merida a ČeMBA – partneři

Česká mountainbiková asociace – ČeMBA a české zastoupení Meridy – Merida Czech s.r.o. podepsali smlouvu o spolupráci. Merida v roce 2008 podpoří ČeMBu. Podle jednatele Meridy Czech se rozhodli ČeMBU podpořit protože “nikdo nemůže prodávat horská kola, když cyklisté nebudou mít kde jezdit“.

Více v tiskové zprávě na www.cemba.cz.

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress