Publikace ČeMBy

ČeMBA vydala své první publikace.

Singltrek – Rekreační stezky pro terénní cyklistiku” je metodický text, který představuje přírodě blízké, trvalé udržitelné, pestré a hravé lesní stezky.

Terénní cyklistika na Konferenci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2007” je sborníkem příspěvků na téma terénní cyklistiky, které zaznějí na cyklistické konferenci ve Velkých Karlovicích.

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress