Do ČeMBy je možné vstoupit!

Na www.cemba.cz je možné vyplnit přihlášku do ČeMBy a pokusit se tak ovlivnit budoucnost MTB v Čechách.

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress