ČeMBA byla zaregistrována

29. března 2007 byla Ministerstvem vnitra zaregistrována ČeMBA – Česká mountainbiková asociace. Až do zakládající schůze, která se bude konat 19.5.2007 ve velkých Karlovicích, je oprávněný jednat jménem sdružení Tomáš Kvasnička.

Copyright © Michal Janda
jen tak

Built on Notes Blog Core
Powered by WordPress